Pierwsze lata edukacji

Termin “nauczanie zintegrowane” z pewnością obił się o uszy każdemu rodzicowi, który posyłał swoją pociechę do szkoły. Nie każdy jednak jest w stanie wyjaśnić dokładnie znaczenie tego pojęcia. Nauczanie zintegrowane to nic innego jak organizowanie procesu kształcenia w najmłodszych klasach szkoły podstawowej w taki sposób, by nauczać treści wchodzące w zakres różnych dziedzin razem, przeplatając je płynnie ze sobą i łącząc tematycznie. Pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści nie mają zatem osobnych podręczników do matematyki, języka polskiego czy historii, ale uczą się z jednej publikacji, dostosowanej do wieku odbiorców i zgodnej z podstawą programową. Taką pozycją jest na przykład Nasza Szkoła podręcznik z www.taniaksiazka.pl. Książka ta została opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie oznacza to jednak, że jest jedynym wiodącym programem nauczania. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego mogą wybrać spośród wielu różniących się miedzy sobą programów opracowanych dla pierwszych roczników szkoły podstawowej. Wydawnictwa pedagogiczne proponują wiele pozycji ułatwiających prowadzenie zajęć i organizację procesu nauczania. Nasza Szkoła podręcznik jest jednym z takich właśnie gotowych programów. Nie oznacza to jednak, że wychowawcy klas I-III w swoim wyborze muszą ograniczać się tylko do materiałów oferowanych na rynku wydawniczym. Obecne przepisy rozporządzeń pozwalają bowiem bardziej kreatywnym nauczycielom na opracowywanie własnych, autorskich programów nauczania. Istnienie takiej możliwości należy oceniać bardzo pozytywnie, ponieważ pewna swoboda w doborze treści pozwala lepiej dostosować tempo przekazywania wiedzy do cech i predyspozycji uczniów oraz osobistych upodobań i przekonań nauczyciela.

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej

Mimo istnienia szerokiego wachlarza możliwości wyboru, większość nauczycieli decyduje się na Nasza Szkoła podręcznik. Program ten łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin, tematy z zakresu edukacji polonistycznej przeplatają się z informacjami o przyrodzie czy zadaniami artystycznymi. Główne założenia publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej są następujące:

  • poznanie i rozwijanie mocnych stron dziecka i jego zainteresowań
  • kształtowanie i wzmacnianie więzi społecznych, przede wszystkim relacji z rówieśnikami
  • zdobycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i wykonywania prostych działań matematycznych
  • przekazywanie wiedzy o przyrodzie i historii ojczyzny i regionu ucznia
  • wyrobienie nawyków służących zdrowemu stylowi życia.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com