Wiele propozycji, jeden słuszny wybór

Na polskim rynku wydawniczym dostępnych jest wiele publikacji przeznaczonych do edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów jest w pełni zgodny z wymaganiami nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jednak pojedyncze pozycje mogą oferować inny dobór tematów, lektur i zagadnień przerabianych na zajęciach. Obecnie nauczyciele klas I-III mają pełną swobodę wyboru podręcznika, z którym chcą pracować w ciągu trzech lat zajęć ze swoimi uczniami. Pedagodzy mogą wybierać spośród pozycji proponowanych zarówno przez prywatnych wydawców, jak i ministerstwo. Ze względu na fakt, że podręczniki dla najmłodszych klas szkoły podstawowej są obecnie refundowane, większość wychowawców wybiera Nasza Szkoła podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola). Książka ta dostępna jest obecnie w klasycznym formacie papierowym, jak i online za pośrednictwem internetu. Taki dualizm stanowi z pewnością spore ułatwienie w erze nauczania zdalnego. To jednak nie jedyny powód, dla którego nauczyciele tak chętnie wybierają Nasza Szkoła podręcznik. Publikacja ta posiada bowiem szereg zalet wykraczających poza to, co opisano w podstawie programowej.

Nowoczesne nauczanie zintegrowane

Nasza Szkoła podręcznik to publikacja przeznaczona dla klas I-III szkoły podstawowej. Na tym etapie edukacyjnym dzieci nie uczą się jeszcze poszczególnych przedmiotów na osobnych lekcjach. Informacje z różnych dziedzin przekazywane są niejako symultanicznie za pomocą ciekawych tekstów i zadań, w których przeplatają się wiadomości z zakresu edukacji artystycznej, muzycznej, polonistycznej czy matematycznej. Nasza Szkoła podręcznik został skonstruowany w bardzo logiczny i przemyślany sposób. Publikacja dzieli się na cztery części, których okładki przedstawiają cztery pory roku. W każdym tomie podręcznika znajdują się teksty, ilustracje i polecenia nawiązujące odpowiednio do jesieni, zimy, wiosny i lata. Jak twierdzą nauczyciele, którzy mieli już okazję pracować z publikacją MEN, taka forma bardzo się sprawdza i jest czytelna dla uczniów.

Nie tylko wiedza

Celem nauczania zintegrowanego jest nie tylko przekazywanie wiedzy książkowej, co wykształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Nabycie pewnych umiejętności na początku szkoły podstawowej jest bardzo ważne, jeśli chce się odnosić sukcesy podczas późniejszych lat edukacji. Wśród kompetencji kluczowych można wymienić:

  • umiejętność uczenia się
  • zdolność myślenia logicznego i analitycznego
  • rozwijanie ciekawości poznawczej
  • umiejętności interpersonalne.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com