Kategoria: Podręcznik Nasza Szkoła

Nowe tysiąclecie, nowe wyzwania

Kilka lat temu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pojawił się pomysł stworzenia nowoczesnego podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, który byłby zupełnie bezpłatny. Chociaż projekt ten wydawał się dosyć trudny w realizacji, szybko pojawiły się pierwsze szkice publikacji, powstałe we współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami rodziców. Nasza Szkoła podręcznik jest publikacją powstałą w oparciu o ideę kreatywnego, nowoczesnego nauczania przy wykorzystaniu otwartych zasobów i nowych technologii. Łączenie zajęć szkolnych z ćwiczeniami wykonywanymi na platformach internetowych oraz z użyciem różnorodnych multimediów wydaje się w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, ponieważ już od pierwszych lat obecności w szkole dziecko dowiaduje się, jak ważne w dzisiejszym świecie są nowoczesne technologie. Nasza Szkoła podręcznik ma zadanie nie tylko przekazywanie konkretnych wiadomości określonych w podstawie programowej. Podczas nauki w klasach I-III uczeń ma przede wszystkim wykształcić sobie pewne potrzebne umiejętności niezbędne podczas dalszej edukacji. Autorzy publikacji stawiają na rozwijanie kreatywności, umiejętności uczenia się i zapamiętywania, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz zdolności krytycznego myślenia.

Nauczanie zintegrowane

Nasza Szkoła podręcznik został podzielony na dwie części – pierwsza z nich przeznaczona jest do nauczania zintegrowanego, druga z kolei ma wprowadzać uczniów w pasjonujący świat liczb. W podręcznikach do klas I-III pojawiają się teksty literackie, fragmenty prozy i wierszy dotyczące tematów aktualnie omawianych na zajęciach. Ta część podręcznika mylnie może kojarzyć się jedynie z edukacją polonistyczną. W rzeczywistości tom zawiera o wiele więcej treści z zakresu:

 • nauk przyrodniczych
 • edukacji artystycznej
 • wychowania patriotycznego
 • wiedzy o świecie i geografii.

Edukacja przyrodnicza jest przez autorów publikacji rozumiana nie tylko jak przekazywanie wiadomości o gatunkach roślin czy zwierząt. Nasza Szkoła podręcznik ma wzbudzać w dzieciach ciekawość i chęć eksperymentowania, co z pewnością przyda im się w późniejszych latach podczas lekcji chemii, biologii czy fizyki. Z kolei pod pojęciem edukacji artystycznej nie kryje się jedynie nauka malowania. Nasza Szkoła podręcznik zawiera liczne polecenia zachęcające do przygotowywania projektów rysunkowych czy modeli technicznych, duża część publikacji dotyczy jednak muzyki. W książce pojawiają się również propozycje inscenizacji z wykorzystaniem znanych utworów muzycznych.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.comNauczanie zintegrowane

Pierwsze lata edukacji

Termin “nauczanie zintegrowane” z pewnością obił się o uszy każdemu rodzicowi, który posyłał swoją pociechę do szkoły. Nie każdy jednak jest w stanie wyjaśnić dokładnie znaczenie tego pojęcia. Nauczanie zintegrowane to nic innego jak organizowanie procesu kształcenia w najmłodszych klasach szkoły podstawowej w taki sposób, by nauczać treści wchodzące w zakres różnych dziedzin razem, przeplatając je płynnie ze sobą i łącząc tematycznie. Pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści nie mają zatem osobnych podręczników do matematyki, języka polskiego czy historii, ale uczą się z jednej publikacji, dostosowanej do wieku odbiorców i zgodnej z podstawą programową. Taką pozycją jest na przykład Nasza Szkoła podręcznik z www.taniaksiazka.pl. Książka ta została opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie oznacza to jednak, że jest jedynym wiodącym programem nauczania. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego mogą wybrać spośród wielu różniących się miedzy sobą programów opracowanych dla pierwszych roczników szkoły podstawowej. Wydawnictwa pedagogiczne proponują wiele pozycji ułatwiających prowadzenie zajęć i organizację procesu nauczania. Nasza Szkoła podręcznik jest jednym z takich właśnie gotowych programów. Nie oznacza to jednak, że wychowawcy klas I-III w swoim wyborze muszą ograniczać się tylko do materiałów oferowanych na rynku wydawniczym. Obecne przepisy rozporządzeń pozwalają bowiem bardziej kreatywnym nauczycielom na opracowywanie własnych, autorskich programów nauczania. Istnienie takiej możliwości należy oceniać bardzo pozytywnie, ponieważ pewna swoboda w doborze treści pozwala lepiej dostosować tempo przekazywania wiedzy do cech i predyspozycji uczniów oraz osobistych upodobań i przekonań nauczyciela.

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej

Mimo istnienia szerokiego wachlarza możliwości wyboru, większość nauczycieli decyduje się na Nasza Szkoła podręcznik. Program ten łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin, tematy z zakresu edukacji polonistycznej przeplatają się z informacjami o przyrodzie czy zadaniami artystycznymi. Główne założenia publikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej są następujące:

 • poznanie i rozwijanie mocnych stron dziecka i jego zainteresowań
 • kształtowanie i wzmacnianie więzi społecznych, przede wszystkim relacji z rówieśnikami
 • zdobycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i wykonywania prostych działań matematycznych
 • przekazywanie wiedzy o przyrodzie i historii ojczyzny i regionu ucznia
 • wyrobienie nawyków służących zdrowemu stylowi życia.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.comWesołe rozpoczęcie edukacji

Wiele propozycji, jeden słuszny wybór

Na polskim rynku wydawniczym dostępnych jest wiele publikacji przeznaczonych do edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów jest w pełni zgodny z wymaganiami nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jednak pojedyncze pozycje mogą oferować inny dobór tematów, lektur i zagadnień przerabianych na zajęciach. Obecnie nauczyciele klas I-III mają pełną swobodę wyboru podręcznika, z którym chcą pracować w ciągu trzech lat zajęć ze swoimi uczniami. Pedagodzy mogą wybierać spośród pozycji proponowanych zarówno przez prywatnych wydawców, jak i ministerstwo. Ze względu na fakt, że podręczniki dla najmłodszych klas szkoły podstawowej są obecnie refundowane, większość wychowawców wybiera Nasza Szkoła podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola). Książka ta dostępna jest obecnie w klasycznym formacie papierowym, jak i online za pośrednictwem internetu. Taki dualizm stanowi z pewnością spore ułatwienie w erze nauczania zdalnego. To jednak nie jedyny powód, dla którego nauczyciele tak chętnie wybierają Nasza Szkoła podręcznik. Publikacja ta posiada bowiem szereg zalet wykraczających poza to, co opisano w podstawie programowej.

Nowoczesne nauczanie zintegrowane

Nasza Szkoła podręcznik to publikacja przeznaczona dla klas I-III szkoły podstawowej. Na tym etapie edukacyjnym dzieci nie uczą się jeszcze poszczególnych przedmiotów na osobnych lekcjach. Informacje z różnych dziedzin przekazywane są niejako symultanicznie za pomocą ciekawych tekstów i zadań, w których przeplatają się wiadomości z zakresu edukacji artystycznej, muzycznej, polonistycznej czy matematycznej. Nasza Szkoła podręcznik został skonstruowany w bardzo logiczny i przemyślany sposób. Publikacja dzieli się na cztery części, których okładki przedstawiają cztery pory roku. W każdym tomie podręcznika znajdują się teksty, ilustracje i polecenia nawiązujące odpowiednio do jesieni, zimy, wiosny i lata. Jak twierdzą nauczyciele, którzy mieli już okazję pracować z publikacją MEN, taka forma bardzo się sprawdza i jest czytelna dla uczniów.

Nie tylko wiedza

Celem nauczania zintegrowanego jest nie tylko przekazywanie wiedzy książkowej, co wykształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Nabycie pewnych umiejętności na początku szkoły podstawowej jest bardzo ważne, jeśli chce się odnosić sukcesy podczas późniejszych lat edukacji. Wśród kompetencji kluczowych można wymienić:

 • umiejętność uczenia się
 • zdolność myślenia logicznego i analitycznego
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • umiejętności interpersonalne.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com