Cyfrowa Szkoła - zgłoś się do nas po wniosek !
13.04.2012

Cyfrowa Szkoła - zgłoś się do nas po wniosek !

W marcu b.r. rozpoczyna się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, wizualizerów czy projektorów.

Program zakłada wsparcie finansowe dla 400 publicznych szkół. Za 50 mln zł szkoły mają zostać wyposażone w sprzęt który ma być wykorzystywany w procesie nauczania. Pilotaż programu ma się odbyć w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r.

Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Do dnia 18.04.2012 dyrektorzy placówek oświatowych muszą złożyć do organu prowadzącego  wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz podać kalkulację i pomysł na wykorzystanie sprzętu.


Lista sprzętu objętego dofinansowaniem:


1. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla nauczyciela
2. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne
4. Drukarka
5. Skaner
6. Tablica interaktywna z systemem mocowania
7. Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji
8. System do zbierania i analizowania odpowiedzi
9. Projektor krótkoogniskowy
10. Głośniki
11. Kontroler WLAN
12. Punkt dostępowy
13. Router
14. Projektor multimedialny
15. Wizualizer
16. Ekran
17. Szafka do przechowywania z funkcją ładowania baterii

Dla każdej z wymienionych grup produktowych przedstawiamy Państwu nasze propozycje, kompleksowo spełniające Wasze potrzeby w ramach programu "Cyfrowa Szkoła".


Dane jakie powinien zawierać wniosek:

1. nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail;
2. informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 mieszkańców;
3. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV, V, VI w roku szkolnym 2012/2013;
4. przewidywaną liczbę nauczycieli uczących w klasach IV - VI, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne w wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;
5. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych w podziale na pomoce dydaktyczne, które będą uwzględnione do uzyskania funkcjonalności, zgodnie z § 4 ust. 2 oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
6. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych wykorzystywanych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów  edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzania takich rozwiązań;
7. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
8. informację o wybranym wariancie I albo II;
9. w przypadku, gdyby wniosek dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany do objęcia wsparciem finansowym – informację o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie;
10. kalkulację kosztów planowanego zakupu pomocy dydaktycznych;
11. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.


Maksymalne kwoty wsparcia finansowego dla szkół w ramach programu "Cyfrowa szkoła":


1. dla szkół, w których uczy się do 100 uczniów (szkoły małe) – do 90 tys. zł
2. dla szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – do 140 tys. zł
3. dla szkół, w których uczy się 301 i więcej uczniów (szkoły duże) – do 200 tys. zł

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w programie, bardzo prosimy o kontak z naszymi handlowcami, którzy prześlą wniosek o dofinansowanie w programie Cyfrowa Szkoła.


Informacje pochodzą ze strony Vidis S.A.


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl


Niszczarki dokumentów stały się integralną częścią nowoczesnego biura.Zatem nic dziwnego, że niszczarki SECURIO to szczyt osiągnięć w dziedzinie wzornictwa, oszczędności energii, łatwości obsługi i niskiego poziomu hałasu w trakcie pracy. Połączenie tych cech pozwoliło nam już dzisiaj uzyskać niszczarkę biurową przyszłości. Prosty wybór poszczególnych funkcji przy użyciu pojedynczego przycisku: uruchomienie, zatrzymanie, tryb pracy chwilowej i tryb pracy ciągłej. Funkcja cofania włącza się automatycznie z chwilą wykrycia blokady papieru. Można jednak też włączyć ją ręcznie, naciskając przycisk „R”. Przezroczysty ekran na przedniej ścianie obudowy umożliwia szybki i łatwy podgląd poziomu zapełnienia pojemnika na ścinki. Duży pojemnik rzadziej wymaga opróżniania, oszczędzając czas i pieniądze. Osobne worki na ścinki papieru i płyt CD umożliwiają segregację odpadów (dostępne w modelu SECURIO B32 i wyższych). System EMCS (Energy Management and Control System) - rozsądny sposób zarządzania energią: Funkcja automatycznego usypiania: Po upływie 2 minut bezczynności niszczarka SECURIO automatycznie przełącza się w tryb energooszczędny: wszystkie jej komponenty będące zbędnymi odbiornikami elektryczności zostają wyłączone lub pobór mocy przez nie jest ograniczany do minimum. Wystarczy jednak wprowadzić do urządzenia kolejną porcję papieru, a włączy się ono automatycznie, wznawiając pracę. Funkcja automatycznego wyłączania: po 4 godzinach bezczynności niszczarka SECURIO wyłącza się całkowicie. Dzięki temu w nocy i w weekendy nie marnuje ona cennej energii. Niszczarka włącza się natychmiast, gdy tylko użytkownik naciśnie przycisk sterujący. Tryb pracy chwilowej: Aby zniszczyć niewielki kawałek papieru, kartę kredytową lub folię należy nacisnąć przycisk sterujący i przytrzymać go przez ok. 2 sekundy – niszczarka SECURIO włączy się i będzie pracować przez 10 sekund, po czym automatycznie wyłączy się.Tryb pracy ciągłej: Przy dużych ilościach papieru i dokumentów, naciśnięcie przycisku sterującego i przytrzymanie go przez 4 sekundy przełącza niszczarkę SECURIO w tryb pracy ciągłej. Urządzenie automatycznie powróci do trybu gotowości, gdy proces niszczenia dobiegnie końca. Cicha praca.Opracowując niszczarki, położyliśmy ogromny nacisk na ich akustykę. Dzięki temu urządzenia te w trakcie niszczenia dokumentów emitują szum o komfortowo niskim natężeniu. Zrodło: HSM Polska

Jedyny sposób, by ochronić się przed kradzieżą tożsamości, to niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe czy finansowe, takich jak wyciągi z kont bankowych, zaadresowana poczta, raporty sprzedaży itp. Niszczarka to produkt niezbędny w każdym mieszkaniu i biurze. Marka Rexel posiada w swojej ofercie niszczarki dokumentów dla o użytkownika domowego, jak i dla zapracowanego pracownika środowiska biurowego. Kradzież tożsamości to jedna z najszybciej rozwijających się form przestępczości w Europie, mimo to wielu ludzi lekceważy ją, wierząc, że ich to nie spotka. Wybór niszczarki zależy w dużej mierze od osobistych potrzeb użytkownika. Pod uwagę należy wziąć następujące parametry: Poziom bezpieczeństwa od 1 do 5 (standardy DIN)

Możesz wybrać: cięcie na paski (cienkie paski papieru - niski S1 i podstawowy poziom bezpieczeństwa S2, cięcie na ścinki (małe skrawki papieru - wysoki poziom bezpieczeństwa S3, cięcie na mikro i super mikro ścinki - bardzo małe drobinki papieru (poziom bezpieczeństwa zalecany dla dokumentów poufnych i ściśle tajnych). Im mniejsze drobinki papieru powstałe w procesie niszczenia dokumentu, tym większe bezpieczeństwo. Ciekawostka - czy wiesz, że karta A4 zniszczona na 5-tym poziomie bezpieczeństwa zostanie rozdrobniona na 7'101 kawałeczków? Nieczęste niszczenie dużych ilości dokumentów oraz niszczenie w miarę bieżących i nieprzewidzianych potrzeb. Niszczenie dużych ilości dokumentów. Jeżeli przechowujesz dokumenty, a potem niszczysz na raz dużą ich ilość, potrzebujesz niszczarki, która jest w stanie pociąć wiele stron za jednym razem. Jeżeli natomiast niszczysz w miarę potrzeb bieżących, Twoja niszczarka nie musi posiadać tej funkcji. Im większy pojemnik na ścinki, tym więcej pociętych kartek będzie on w stanie pomieścić i tym rzadziej zachodzić będzie konieczność jego opróżniania! Pamięta także, że ten sam pojemnik pomieści więcej kartek pociętych na ścinki niż na paski. Wybierz więc niszczarkę o wysokim poziomie bezpieczeństwa i ciesz się dodatkową korzyścią rzadszego opróżniania pojemnika! Niektóre niszczarki zostały zaprojektowane z myślą o ustawieniu w konkretnym miejscu - pod biurkiem, obok biurka, w korytarzu. A Ty gdzie postawisz swoją niszczarkę?

Niszczarki Rexel produkowane są od ponad 50 lat i firma może się pochwalić godną pozazdroszczenia historią tworzenia produktów wysokiej jakości zaprojektowanych tak, aby uczynić Twoje życie łatwiejszym. Niszczarki biurowe Rexel sprzedawane są w ponad 120 krajach świata i cieszą się reputacją urządzeń o wysokiej jakości. Rexel adresuje swoje urządzenia do pięciu podstawowych środowisk użytkowych: Niszczarki dla dużych biur - urządzenia do regularnego niszczenia dużych ilości dokumentów w biurach zatrudniających ponad 20 osób. Niszczarki dla średnich biur - urządzenia do biur, w których pracuje do 20 osób i gdzie niszczonych jest wiele dokumentów. Niszczarki dla małych biur - urządzenia do małych biur zatrudniających do 10 osób, umożliwiające niszczenie dużych ilości papieru. Niszczarki dla kadry kierowniczej- osobiste niszczarki idealnie pasujące do biura osoby kierującej firmą lub jej działem. Urządzenia wysokiej jakości, zaprojektowane z myślą o jednym użytkowniku, niszczącym duże ilości dokumentów. Niszczarki do użytku domowego - urządzenia przeznaczone do regularnego niszczenia dokumentów osobistych i związanych z pracą w domu lub biurze w nim prowadzonym. Zrodlo: rexeleurope.com