Nowe tysiąclecie, nowe wyzwania

Kilka lat temu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pojawił się pomysł stworzenia nowoczesnego podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, który byłby zupełnie bezpłatny. Chociaż projekt ten wydawał się dosyć trudny w realizacji, szybko pojawiły się pierwsze szkice publikacji, powstałe we współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami rodziców. Nasza Szkoła podręcznik jest publikacją powstałą w oparciu o ideę kreatywnego, nowoczesnego nauczania przy wykorzystaniu otwartych zasobów i nowych technologii. Łączenie zajęć szkolnych z ćwiczeniami wykonywanymi na platformach internetowych oraz z użyciem różnorodnych multimediów wydaje się w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, ponieważ już od pierwszych lat obecności w szkole dziecko dowiaduje się, jak ważne w dzisiejszym świecie są nowoczesne technologie. Nasza Szkoła podręcznik ma zadanie nie tylko przekazywanie konkretnych wiadomości określonych w podstawie programowej. Podczas nauki w klasach I-III uczeń ma przede wszystkim wykształcić sobie pewne potrzebne umiejętności niezbędne podczas dalszej edukacji. Autorzy publikacji stawiają na rozwijanie kreatywności, umiejętności uczenia się i zapamiętywania, rozbudzania ciekawości poznawczej oraz zdolności krytycznego myślenia.

Nauczanie zintegrowane

Nasza Szkoła podręcznik został podzielony na dwie części – pierwsza z nich przeznaczona jest do nauczania zintegrowanego, druga z kolei ma wprowadzać uczniów w pasjonujący świat liczb. W podręcznikach do klas I-III pojawiają się teksty literackie, fragmenty prozy i wierszy dotyczące tematów aktualnie omawianych na zajęciach. Ta część podręcznika mylnie może kojarzyć się jedynie z edukacją polonistyczną. W rzeczywistości tom zawiera o wiele więcej treści z zakresu:

  • nauk przyrodniczych
  • edukacji artystycznej
  • wychowania patriotycznego
  • wiedzy o świecie i geografii.

Edukacja przyrodnicza jest przez autorów publikacji rozumiana nie tylko jak przekazywanie wiadomości o gatunkach roślin czy zwierząt. Nasza Szkoła podręcznik ma wzbudzać w dzieciach ciekawość i chęć eksperymentowania, co z pewnością przyda im się w późniejszych latach podczas lekcji chemii, biologii czy fizyki. Z kolei pod pojęciem edukacji artystycznej nie kryje się jedynie nauka malowania. Nasza Szkoła podręcznik zawiera liczne polecenia zachęcające do przygotowywania projektów rysunkowych czy modeli technicznych, duża część publikacji dotyczy jednak muzyki. W książce pojawiają się również propozycje inscenizacji z wykorzystaniem znanych utworów muzycznych.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com